Wijsheidswerk

Onze geest is kostbaar materiaal.
Alle verwerkelijkte leraren in de klassieke spirituele scholen bezitten eenzelfde belangeloze, liefdevolle en vervulde belevingskwaliteit. Iemand als Boeddha bezat zó’n innerlijke kracht, dat hij ook anderen kon stimuleren om hun eigen innerlijk potentieel te realiseren.

Geestelijke kwaliteit is helder zicht hebben op alle facetten van het bestaan, en direct voeling hebben met wat zich voordoet – dichtbij en veraf, binnen en buiten, ruw en verfijnd.
Maar de meesten van ons bevinden zich in een relatief verwarde, onaffe staat van behoorlijk wat pijnlijke conditionering. Al beseffen we onze diepere vermogens, tegelijkertijd ervaren we een dagelijks onvermogen.

Dat maakt het zinvol om te onderzoeken hoe we kunnen toekomen aan wat we werkelijk willen en kunnen zijn. Per saldo ligt daarin de bedoeling van ons bestaan.

Bodhisattva’s bezitten het oog van wijsheid,
en de voeten van oefening.

(Zenleraar Torei)

Stiltij bevordert dit wijsheidswerk op twee manieren: door het aanbieden van individuele oefengelegenheid, en door het faciliteren van harmonieus samenleven.
Je kunt dit zien als de didactische vertaling van de twee oorspronkelijke aspecten van spiritualiteit: wijsheid en mededogen. Het realiseren van (individuele) wijsheid is voorwaarde voor een (maatschappelijk) mededogend functioneren.

Concreet is Stiltij een plek waar je de weg van de bodhisattva onderzoeken en beoefenen. De bodhisattva, letterlijk “verlichtingswezen,” is iemand die zich bekwaamt in het belichamen van wijsheid en mededogen, net zo concreet als de Boeddha dit heeft gedaan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een programma met wekelijkse trainingen, periodieke verdiepingsmogelijkheden, persoonlijk overleg en diverse creatieve en praktische projecten.

Stichting Stiltij fungeert als een ondersteunend netwerk,
als een inspirerende wijsheidsplek.

Zie je voor jezelf geen gelegenheid om actief te oefenen maar wil je wel bijdragen aan het bevorderen van wijsheid in jezelf en in je omgeving, dan ben je van harte welkom als ondersteuner. Weldoeners hebben vanouds een waardevolle functie in het tot bloei brengen van spiritualiteit: een bewust netwerk van beoefenaars en weldoeners vormt een harmoniserende kracht in deze turbulente wereld.

Wijsheid speelt in onze ogen een belangrijke rol in het bestrijden en oplossen van structurele problemen op alle levensgebieden (opvoeding, werk, relaties, zorg, etc.). En niet alleen is er deze curatieve functie; wezenlijker nog is er de preventieve werking van wijsheid die verwarring en conflict voorkomt.

Dagelijkse ervaring leert ons steeds opnieuw hoe heilzaam het is om innerlijke wijsheid te integreren in ons uiterlijk functioneren.