Sproeinevel-oefening

Een eenvoudige maar krachtige oefening, als zelfstandige expressie-oefening
of als onderdeeel van meditatie (zie Anonieme oefening).

 

Onderstaande oefening is een combinatie van de 3 dimensies (zuiver, groot, open – voortgekomen uit de aikido-praktijk) en de 4 richtingen (de vier onmetelijkheden: brahma-vihara – een oorspronkelijk vedische oefening).

 

3-richtingen-fotos.jpg

 

 3 DIMENSIES

Breng de handen bijeen in gassho (anjali-mudra); laat de volgende drie gebaren in één vloeiende beweging via drie complete ademingen verlopen.

   1. ZUIVER (bron)
op inademing de gevouwen handen stijgen laten, op uitademing zaken laten en voor je buik laten kantelen tot neerwaartse gerichtheid.

  2. GROOT (rivier)
de armen van onderop zijwaarts openen en inademend links en rechts als een grenzeloos brede cirkel laten stijgen, dan van bovenaf op uitademing de handen weer bijeen brengen voor je borst.

   3. OPEN (oceaan)
vanaf plexushoogte de handen geleidelijk openvouwen terwijl ze op een inademing voorwaarts bewegen, aan eind op uitademing beide handen, palmen omhoog wijzend, zijwaarts bewegen als in een cirkelvormig blad tot ze weer bijeen komen voor je centrum, in gassho-houding.

Grootheid en openheid zijn uitbreidingen van zuiverheid.
(“Zuiver, groot en open” is ook te vinden in de drie toevluchten, onderdeel van de anonieme oefenvorm).

 


4 RICHTINGEN

Aansluitend op het extensiegevoel (bronwerking) van de drie dimensies, handen gevouwen, reciteren (1. in voorwaartse richting visualiseren, 2. naar links, 3. naar rechts, 4. naar achteren):

1/ bron van LIEFDE,
rivier van liefde,
oceaan van liefde

2/ bron van MEDEDOGEN,
rivier van mededogen,
oceaan van mededogen

3/ bron van VREUGDE,
rivier van vreugde,
oceaan van vreugde

4/ bron van GELIJKMOEDIGHEID,
rivier van gelijkmoedigheid,
oceaan van gelijkmoedigheid

 

sproeinevel

de 4 brahma-vihara, lett. goddelijke verblijfplaatsen;
ook bekend als de 4 onmetelijkheden

 

> HIER toelichting door Sojun Mel Weitsman (pdf, 39 kb)

> HIER toelichting door Pema Chödron (pdf, 1,2 mb)

 

Literatuur over Brahma-vihara:

• Maitreyanatha/Aryasanga (Thurman): The Universal Vehicle Discourse Literature (Mahayanasutralamkara). New York 2004, p. 227-231

• Buddhaghosa (vert. Bikkhu Nanamoli): The path of purification; Visuddhamagga. Onalaska 199, p. 288 e.v.

 


Meer achtergronden: de Wisgids [pdf, 750 kb]