Organisatie

Stiltij begon als Oefenschool De Kier in 1985, waar o.a. Zen en Aikido werden beoefend. Om die oefenvormen nog beter te faciliteren ontstonden eind 2000 Aikidoschool Inai en Zen Centrum Prajna.
In de loop der jaren versmolten beide plekken tot een informeel opererende organisatie, zodat in 2010 werd gekozen voor een enkele identiteit: Stichting Stiltij.

De gemeenschappelijke factor in Zen en Aikido is de bevrijdende levenshouding van wijsheid en mededogen.
Die levenshouding weerspiegelt de kracht van bodhisattvaschap.

Bodhicitta, het besef (citta) van verwerkelijking (bodhi), is het grondmotief van een bodhisattva.
Via bewuste visie leren we alle bezieling betrouwbaar te belichamen in de praktijk.

Intern fungeert Stiltij als een geestelijke orde, extern als een netwerk in dienst van maatschappelijke vernieuwing.


PUBLICATIES:


GESCHIEDENIS:

Boeddha's edele achtvoudige pad.