Organisatie

Als uitvloeisel van Oefenschool De Kier (1985 – 2000) ontstonden eind 2000 Aikidoschool Inai en Zen Centrum Prajna.
In de loop der jaren groeiden beide plekken van institutioneel naar informeel opererende organisaties, zodat in 2010 werd gekozen voor een gebundelde naam en structuur: Stichting Stiltij.

Zen en Aikido worden bevrucht door de geest van bodhisattvaschap; dit komt op een natuurlijke manier tot uitdrukking in een levenshouding van wijsheid en mededogen.

Bodhisattva’s worden bewogen door bodhicitta, het besef (citta) van verwerkelijking (bodhi).
Bewuste aspiratie-bodhicitta (op visie-niveau) brengt alle innerlijke kwaliteit tot leven, zodat die daadwerkelijk belichaamd kan worden op praktijk-niveau (applicatie-bodhicitta).

Stiltij fungeert intern als een geestelijke orde en extern als een maatschappelijk netwerk. Deze wijsheidsplek stelt zich tot doel menselijke kwaliteit van leven te faciliteren en te bevorderen op basis van het tijdloze onderricht van de Boeddha en de oude Zen-leraren (zie stamboom van Zen-onderricht).