Organisatie

Als uitvloeisel van Oefenschool De Kier (1985 – 2000) ontstonden eind 2000 Aikidoschool Inai en Zen Centrum Prajna. In de loop der jaren groeiden beide plekken van institutioneel naar informeel opererende organisaties, zodat in 2010 werd gekozen voor een gebundelde naam en structuur: Stichting Stiltij.

Inhoudelijk fungeert Stiltij als een orde van bodhisattva’s.
Bodhisattva’s worden bewogen door bodhicitta, het besef (citta) van verwerkelijking (bodhi), uitgedrukt in het beoefenen van inzicht en mededogen. Bewuste aspiratie-bodhicitta (op visie-niveau) brengt onze innerlijke kwaliteiten tot leven, zodat die daadwerkelijk belichaamd kunnen worden op praktijk-niveau (applicatie-bodhicitta).

Stiltij stelt zich tot doel wijsheid te faciliteren en te bevorderen op basis van het tijdloze onderricht van de Boeddha en de oude Zen-leraren (zie stamboom van Zen-onderricht).