De wijsheidsplek

Stiltij bevordert individuele wijsheid.
Wijsheid is de remedie voor de innerlijke onrust en verwarring, de bron van ons lijden.

Dit is wat een wijsheidsplek te bieden heeft:

  • het oplossen van karmische conditionering
  • het realiseren van innerlijk potentieel

Ieder doet dit op zijn of haar eigen manier.
Er is een inspirerende context (onderricht) en geschikt oefenmateriaal (meditatie).

 

Het temmen van de os, 
een klassieke metafoor voor verwerkelijking.

 

Qua achtergrond komt Stiltij voort uit de Zen-traditie.
Deze boeddhistische wijsheidsschool stelt het realiseren van je ware aard centraal.
Het doel is een werkelijk vrije levenshouding, zoals je die ook in Boeddha kunt herkennen.

Spiritualiteit gaat niet over wereldse condities of persoonlijke verworvenheden, maar over de diepst menselijke kwaliteit van onze geest: wijsheid en mededogen.
Ieder van ons is in feite een levende wijsheidsplek, een krachtveld waarin alle leven zich behoed en bemoedigd voelt.