De wijsheidsplek

Stiltij faciliteert wijsheidsplekken en wiskringen.
Wijsheid is de remedie voor waan en onrust, voor het subtiele lijden dat we egoïsme noemen.

Wijsheid heeft direct te maken met ons leven: hoe vind ik de visie en kracht om mijn sluimerende bestaanspijn (eenzaamheid, zinloosheid, sterfelijkheid) te begrijpen en op te lossen, dat wil zeggen, te transformeren tot een vredige en mededogende krachtplek – zonder toevlucht te zoeken in compensatie of projectie?

Dit is wat een wijsheidsplek te bieden heeft: het oplossen van karma-condities (conditionering, houvast, twijfel, onrust) en toelaten van dharma-potentieel (echtheid, kracht, vertrouwen, inzet).
Ieder doet dit op zijn of haar eigen manier: er is een inspirerende context (onderricht) en er is geschikt oefenmateriaal (meditatie) waar je gebruik van kunt maken.

Qua achtergrond komt Stiltij voort uit de Zen-traditie; deze boeddhistische wijsheidsschool stelt het realiseren van je ware aard centraal. Het onderricht van betrouwbare leraren speelt hierbij een ondersteunende en inspirerende rol; zij belichamen de oude, onveranderlijke levenshouding die je ook in de historische Boeddha Shakyamuni kunt herkennen.

 

Het temmen van de os, 
een klassieke metafoor voor verwerkelijking.

 

Voor de duidelijkheid: spiritualiteit gaat over kwaliteit van bewustzijn (wijsheid), niet over energiewerking of over speciale vermogens of ervaringen. Centraal staat waarheidsliefde, niet welbevinden. Alle energetische aspecten (psychologisch, sociaal, creatief, esoterisch, etc.) worden uiteraard meegenomen, maar zij vormen niet het doel.

Stap voor stap realiseren we op dit pad een wijze, liefdevolle levenshouding, betrouwbaar belichaamd in alle situaties en op elk moment – in moeite én in gemak. Ieder mens is uiteindelijk zélf een wijsheidsplek, een levende krachtplek (bodhisattva) die anderen onbaatzuchtig behoedt en bemoedigt.