Wijsheidswerk

De kwaliteit van onze geest is wat dit menselijk bestaan zo kostbaar maakt. De meest vervulde en geslaagde voorbeelden van individueel mens-zijn zijn te vinden in de wijsheidstradities waar zelfonderzoek en bewustwording alle ruimte krijgt.
Alle verwerkelijkte leraren in de klassieke spirituele scholen bezitten eenzelfde belangeloze, liefdevolle en vervulde belevingskwaliteit. Iemand als Boeddha had uiteindelijk niets meer nodig voor zichzelf; zijn vervulde potentieel diende enkel om anderen te stimuleren en te faciliteren om hun eigen innerlijk potentieel te realiseren.

Geestelijke kwaliteit is leven in bewustheid: een helder zicht op alle facetten van het bestaan en directe, open voeling met al het ervaarbare – dichtbij en veraf, binnen en buiten, ruw en verfijnd.
Zo’n bewuste kwaliteit van leven moet geleerd worden. We bevinden ons in een relatief verwarde, onaffe staat van zowel pijnlijke conditionering alsook veelbelovende potentie: we beseffen onze diepere vermogens maar tegelijkertijd ervaren we een dagelijks onvermogen.
Dat maakt het zinvol om te onderzoeken hoe we kunnen toekomen aan wat we werkelijk willen en kunnen zijn. Daarin ligt de bedoeling van ons bestaan.

Bodhisattva’s bezitten het oog van wijsheid,
en de voeten van oefening.

(Zenleraar Torei)

Stiltij bevordert dit wijsheidswerk op twee manieren: door het aanbieden van individuele oefengelegenheid, én door het faciliteren van harmonieus samenleven.
Je kunt dit zien als de didactische vertaling van de twee oorspronkelijke aspecten van spiritualiteit: wijsheid en mededogen. Het realiseren van (individuele) wijsheid is voorwaarde voor een (maatschappelijk) mededogend functioneren.

We werken op basis van een boeddhistische context en structuur.
Dit betekent dat je bij Stiltij de weg van de bodhisattva kunt onderzoeken en beoefenen. De bodhisattva, letterlijk “verlichtingswezen,” is iemand die zich bekwaamt in het belichamen van wijsheid en mededogen, net zo concreet als de Boeddha dit heeft gedaan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons programma met wekelijkse trainingen, periodieke verdiepingsmogelijkheden, persoonlijk overleg en diverse creatieve en praktische projecten.

Stichting Stiltij fungeert als een ondersteunend netwerk,
als een inspirerende wijsheidsplek.

Zie je voor jezelf geen gelegenheid om actief te oefenen maar wil je wel bijdragen aan het bevorderen van wijsheid in jezelf en in je omgeving, dan ben je van harte welkom als ondersteuner. Weldoeners hebben vanouds een waardevolle functie in het tot bloei brengen van spiritualiteit: het netwerk van beoefenaars en weldoeners vormt een harmoniserende kracht in deze turbulente wereld.

Wijsheid speelt in onze ogen een belangrijke rol in het bestrijden en oplossen van structurele problemen op alle levensgebieden (opvoeding, werk, relaties, zorg, etc.). En niet alleen is er deze curatieve functie; wezenlijker nog is er de preventieve werking van wijsheid die overbodige verwarring en complexiteit voorkomt.

Dagelijkse ervaring leert ons steeds opnieuw hoe heilzaam het is om innerlijke wijsheid te integreren in ons uiterlijk functioneren.
We stimuleren daarom iedereen dit rijke, tijdloze kapitaal bewust te benutten.