Organisatie

Na zich in de periode 1985 – 2000 als Oefenschool De Kier ontwikkeld te hebben, werd Zen Centrum Prajna in november 2000 geïnitieerd als expressie van en als toegang tot wijsheid voor mensen in de regio.
In de loop der jaren is Prajna een informelere organisatie geworden, zodat in 2010 werd gekozen voor een passender naam en structuur: Stichting Stiltij, een wijsheidsplek.

Stiltij stelt zich tot doel het faciliteren en bevorderen van wijsheid, op basis van het tijdloze onderricht zoals dit bijvoorbeeld door de oude Zen-leraren wordt belichaamd.