Organisatie

Na zich in de periode 1985 – 2000 als Oefenschool De Kier (zen, aikido, misogi, shiatsu, yoga en dans) ontwikkeld te hebben, werd Zen Centrum Prajna in november 2000 geïnitieerd als expressie van en als toegang tot het boeddhapad voor mensen in de regio.
In de loop der jaren heeft Prajna zich verruimd, zodat in 2010 werd gekozen voor een passender naam en structuur: Stichting Stiltij, een wijsheidsplek.

Stiltij stelt zich tot doel het faciliteren en bevorderen van wijsheid, op basis van het tijdloze onderricht zoals dat door alle oude Zen-leraren worden belichaamd.
Dit gebeurt intern via een vaste kern van leerlingen en extern via een netwerk van betrokken beoefenaars en weldoeners.