De drie aspecten

Zowel voor onszelf als voor alle anderen is er oefening nodig om de bestaande onwetendheid, onvervuldheid en ongerustheid te vervangen door inzicht, kracht en vertrouwen.
Dat gaat niet vanzelf; sterker nog, het vraagt de inzet van ál je vermogens om op de juiste manier – niet langer afhankelijk van omgevingsfactoren, in alle omstandigheden beschikbaar – te kunnen omgaan met de grote krachten van ons bestaan: eenzaamheid, zinloosheid, sterfelijkheid.

De drie bestaansvlakken waarmee we te maken hebben, zijn lichaam (materie), adem (energie) en geest (bewustzijn). Dit zijn de algemene aspecten van onze organische, menselijke beleving.
Maar op die drie terreinen bevinden zich ontelbare subtiele, geschikte middelen waarmee we onszelf en anderen van dienst kunnen zijn. Daarom is het zinvol deze drie bestaansaspecten actief te onderzoeken en te leren kennen via meditatie (geest), devotie (adem) en compassie (lichaam).

 

1. GEEST (waarheidsbesef)

Geen therapie (persoonlijkheid), maar spiritualiteit (menselijkheid)

  • motief van onderzoek: vergankelijkheid (de dood)
  • methode van oefening: meditatie (wijsheid)

 

2. ADEM (waarheidsliefde)

Niet tijdelijk (condities), maar definitief (potentieel)

  • motief van onderzoek: zinloosheid (de tijd)
  • methode van oefening: devotie (vreugde)

 

3. LICHAAM (waarheidswerking)

Geen groepsproces (beeldvorming), maar individuele kwaliteit (beleving)

  • motief van onderzoek: eenzaamheid (de ander)
  • methode van oefening: compassie (verbondenheid)