Anonieme oefening

Voorbeeld van dagelijkse meditatie-oefening.
‘Anoniem’ wil in deze context niet zeggen ‘van onbekende herkomst’ maar ‘onteigend’.

 

“Het is als een reiziger die onderweg
plots voor een tienduizend meter diep gat komt te staan,
terwijl bovendien achter hem een laaiend vuur nadert.
Aan beide zijden staan doornige distelbossen.
De enige weg vooruit is het gat in,
en teruggaan betekent verbrand worden door het vuur.
Links en rechts wordt het pad geblokkeerd door doorns.
Hoe kun je uit zo’n situatie geraken?
Wie hier uit kan komen, is in harmonie met de grote weg.
Wie niet kan ontsnappen, is verloren!”

Bajiao Huiqing

Oefenen is een zegel: het bezegelt onze verbinding met waarheid, onze eenheid met het universum.
Zo bezien heiligt het ons leven – maar in een heel reële zin:
wat heilig lijkt wordt doorzien, wat vanzelfsprekend lijkt blijkt heilig, wonderlijk werkzaam.

dhyani

Beoefening is expressie van je ware aard.
Om te beginnen maak je gebruik van informatie van anderen, leraren met name.
Gaandeweg integreer je alle materiaal vanzelf tot jouw eigen bezieling.
Eén ding is belangrijk: hanteer slechts één oefenvorm.
Er zijn 3 delen: de kern is zitten (zazen), met vooraf het buigen, en enkele inspirerende teksten vóór en ná het zitten.

Audio met uitleg over deze Anonieme oefening (tijdens trainingsweekend) – HIER downloadlink.


BUIGEN


1 Kleine buiging

Staande buigen naar een of meer ereplekken in de ruimte (bijv. portret, altaar, zitplaats, etc.).

 

2. Zakken tot kniezit (seiza)

Drie handklappen maken; dan de tekst DEELNAME reciteren:

(gassho – handpalmen bijeenbrengen – voor voorhoofd, omhoog wijzend:)

mudra-hoog

O zonnegloed, voedend leven en vergaan:
ik ben het universum.

(gassho op plexushoogte, naar voren wijzend:)

mudra-midden

Goede meesters, gidsen van verwerkelijking:
ik ben het onderricht.

(gassho op schoothoogte, naar de grond wijzend:)

mudra-laag

Wijze boeddha’s, heersers van de vrije geest:
ik ben het vormenspel.

(vlinder-mudra op het hart:)

mudra-hart

Lieve God, kracht van alle zijn:
ik ben het onbekende.

 

3. Reinigingsoefening – in seiza (kniezit)

» 3 inademingen
armen inademend zijwaarts openen en omhoog bijeenbrengen als twee antennes; dan uitademend de handpalmen naar elkaar wijzend – als een magnetische borstel die alle vervuiling uit je lijf trekt – langs beide zijden van je lichaam omlaag laten zakken.

» 3 uitademingen
armen inademend in een schepbeweging voor je centrum omhoog brengen; dan de handen uitademend naar buiten of naar voren laten zakken en harmoniserende energie verspreiden, totdat de handen de grond weer raken.

4. De zandbuiging
9 buigingen & ademingen

• staande de handen uitademend voor borst vouwen (gassho)
• in- en uitademend van stand naar kniezit (seiza) zakken
• in kniezit eenmaal in- en uitademen, handen in gassho
• handen inademend openen en naar voren buigen tot voorhoofd de grond raakt, handen schuiven met de rug over de grond voorwaarts
• uitademend handen omhoog achterwaarts tillen/werpen, je bestrooiend met het zand dat de Boeddha heeft betreden; hier begint het ademtellen (bijv. bij 5e buiging 5 ademingen tellen).
• handen terug omlaag laten zakken, onderarmen naar binnen scharen tot voor de borst en beide handen naar hart laten wijzen, vingers in puntvorm bijeen
• Boeddha’s (immateriële) zandenergie gedurende elke ademhaling inademend opnemen naar je buik en uitademend doorsturen via armen en vingers naar het hart (tweevoudige werking: reiniging en voeding); Boeddha’s boeddhaschap versmelt met jouw boeddhaschap.
• inademend omhoog komen tot zit
• uitademend opstaan

Korte variant: eenmaal in kniezit, voorover liggen, zand werpen en negen
ademingen lang verbinding met de Boeddha maken via zandenergie.

5. Tien ademingen – rechtop staand

Staan in verticale houding, handen in uttarabodhi-mudra bijeen voor borst; tienmaal in- en uitademing volgen. Afsluiten met staande buiging in gassho. Daarna gaan zitten op je zitplek, desgewenst met schootdoek, duimmala, etc.

 


SPROEINEVEL-OEFENING


Eenvoudige maar krachtige oefening, als zelfstandige expressie-oefening of aanvullend bij meditatie.
Dit is een combinatie van de 3 dimensies (zuiver, groot, open – voortgekomen uit de aikido-praktijk) en de 4 richtingen (de vier onmetelijkheden: brahma-vihara – een oorspronkelijk vedische oefening), aangevuld met enkele liederen.

 

1. Eregroet (lied) – wiegende lichaamsbeweging; handen in gassho

Edele boeddha’s en pure bodhisattva’s
maak me vertrouwd met dit boeddhadomein
laat mijn lichaam, adem en geest ontvangen
de bevrijdende werking van dharmaverband

de wens van verlichting schenkt mij tot toevlucht
juwelen van boeddha, dharma en sangha,
al wat ik denk en doe in verdienste
kome ten goede alle levende wezens.

2. Opdracht (lied) – handklappen

In dienst van wijsheid / liefde / kracht
beloof ik te overwinnen
in mezelf en om mij heen
elke vorm van houvast / afstand / gemis.

3. Hartsintentie (lied) – gestrekte open handpalmen

Mogen alle wezens
vrij zijn van vijandigheid,
droefenis en onrust,
en leven in vervulling.

4. Drie dimensies – armgebaren

Zuiver (verticale dimensie), groot (horizontale dimensie) en open (circulaire dimensie).

 

3-richtingen-fotos.jpg


5. Brahmavihara
– handklappen

bron / rivier / oceaan van liefde
bron / rivier / oceaan van mededogen
bron / rivier / oceaan van vreugde
bron / rivier / oceaan van gelijkmoedigheid

6. Samapatti – handklappen

zuivere / grote / open kracht
zuivere / grote / open warmte
zuivere / grote / open lichtheid
zuivere / grote / open ruimte
zuivere / grote / open vorm

7. Wijding (lied) – cirkelende lichaamsbeweging; handen in gassho

Boeddha’s hart is weidse werking,
dharma’s klank is overvloed,
sangha’s kracht is warme basis,
aan de Weg wijd ik dit leven.

 


RECITATIE-TEKSTEN


Innerlijk gesproken bij begin van za-zen, in zithouding (lotus of seiza).

 

1. Drie bel- of gongslagen, samen met de tekst Volmaakt:

Waarheid stroomt van binnenuit, zachte voeling: EEN
Waarheid vult alle vorm, lichte ruimte: EEN
Waarheid zingt in overgave, warm geheim: EEN

 

2. Handen in uttarabodhi-mudra, en Bronzang tekst:

O ene onvergankelijke geest van alle ware leraren,
schenk me uw kracht,
moge verlichting ons voeden,
in vrede, vrijheid en vreugde.

(vlinder-mudra op het hart:)

O puur wezen van de hartegrond,
tijdloos, vormloos, naamloos,
mijn geest huist in uw leegte,
mijn stem zingt op uw licht,
mijn lijf leeft van uw liefde,
er is niets dat niet voortkomt
uit uw woordloze werkelijkheid.

 

3. Buiging met gassho; eenmaal “omgekeerde” handklap (rug in palm slaan); dan Toevlucht (begeleid met handklappen):

Leven is een warme bron, reine vrede van ontvang.
Wijsheid is een lichtend veld, grote vrijheid van verspreid.
Eenheid is een zachter oord, open vreugde van gedoog.

 

4. Buiging met gassho; dan Welkom:

(verbinding met leven, verticaal gericht: handen naast hoofd, palmen richting oren, wijsvinger en duim in cirkelvorm rakend)

gebaar1

[ZUIVER] Van leraren ontbonden,
verwelkom ik het stroomland.

(verruiming naar de vormen, horizontaal gericht: armen blijven omhoog, palmen voorwaarts draaien, wijsvinger en duim loslaten, handen open)

gebaar2

[GROOT] Met adem gezegend,
betreed ik het lichtruim.

(verfijning in leegte, vormloos, ruimtelijk: armen laten zakken, handen in schoot bijeenbrengen tot eenheidsgebaar: dhyani-mudra)

gebaar3

[OPEN] In eenheidsbezieling,
vervult zich het zelf.

 


Z A – Z E N


[Lett.: zitten in meditatie]
Het zitten is de kern van oefening, met als centrale oefenvorm
het tellen of volgen of horen van de adem.

DE ENE GEEST:

[zuiver / shila]    Vóór de woorden    (vleesvracht),
[groot / samadhi]    in alle wezens    (ademstroom),
[open / prajna]    van binnenuit werkzaam    (totaalbestaan).

 

kamiza

“Wil je kennismaken met de sterveloze mens,
wijk dan niet van je vleesvracht hier en nu.” (Zen-leraar Shitou)

 


RECITATIE-TEKSTEN – slot


1. Intrede (lied)  – wiegende lichaamsbeweging, handen in gassho:

Leven in de wereld is als ruimte,
een lotusbloem die nergens water raakt,
mijn geest in puurheid overstijgt alle vorm,
ik buig mijn hoofd voor de eeuwig eerbiedwaardige.

2. Tweemaal “omgekeerde” handklap, en Gelofte (begeleid met handklappen):

Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden.
Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren.
Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten.
Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan.

3. Desgewenst aan te vullen met recitatie van de Hartsoetra.

 


» details en achtergronden: de Wisgids (pdf)
» HIER expressieboekje (pdf) met teksten en muzieknotaties
» HIER een video van bodhisattva-ceremonie waar de Anonieme oefening in is geïntegreerd.

Mocht je een kortere variant van deze Anonieme oefening nodig hebben, dan is bijvoorbeeld bruikbaar:

• Staande buiging; daarna zitten
• Eregroet-lied + Toevluchten-recitatie
• Zazen
• Intrede-lied + Geloften-recitatie
• Staande buiging